Advokat Ann Bergström AB

                      

Hem Om Byrån Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy
SA-L-1-SVV.gif

Familjerätt

 Vårdnad, Umgänge, Barns Boende,
 Faderskap, God mans ärenden,
 Rättegångsbiträde

Brottmål

 Försvarare, Målsägandebiträde, Särskild   
 företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

 LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

 Asyl och Skyddsbehov, Uppehållstillstånd.

Skaderegleringar

 Personskador

Vad är Rättsskydd?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem- och villahemförsäkringar. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att Du kontrollerar villkoren för Din försäkring.

Vad är Rättshjälp?

Om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i Dina försäkringar kan staten under vissa förutsättningar lämna rättshjälp. Rättshjälp beviljas bara den som har en årsinkomst på under 260 000 kronor. Har man försörjningsansvar för barn så höjs gränsen något.

Om Du beviljas rättshjälp ska Du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till Dina ekonomiska förhållanden. I övrigt står staten för kostnaderna för Din advokat. Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter.