Advokat Ann Bergström AB

                      

Hem Om Byrån Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy
SA-L-1-SVV.gif

Familjerätt

 Vårdnad, Umgänge, Barns Boende,
 Faderskap, God mans ärenden,
 Rättegångsbiträde

Brottmål

 Försvarare, Målsägandebiträde, Särskild   
 företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

 LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

 Asyl och Skyddsbehov, Uppehållstillstånd.

Skaderegleringar

 Personskador


Om Byrån 

Advokat Ann Bergström AB startade sin verksamhet i januari 2010. Byrån  samarbetar i kontorsgemenskap med Advokaterna Lena isaksson & Ulf Holst AB.

För båda advokatbyråerna står klientens intresse alltid i fokus, såsom anges i Advokatsamfundets etiska regler.

"En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter."

Våra etiska regler innebär också att vi står under tillsyn av advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd och riskerar disciplinära ingripanden om vi misskött vårt arbete, att vi har en omfattande ansvarsförsäkring om vi förorsakat en klient skada och vår tystnadsplikt är i det närmaste total - mer långtgående än läkares och prästers.

Jag är specialiserad på den så kallade "Humanjuridiken", d.v.s. människor och människors rättsliga problem. Mina specialområden är:

Att företräda en förälder i tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn

  • Att företräda förälder eller barn i mål om omhändertagande av barn, LVU
  • Att företräda den enskilde i mål om tvångsomhändertagande för vård, LVM, LPT
  • Att företräda den som misstänks för brott såsom försvarare
  • Att företräda brottsoffer såsom målsägandebiträde
  • Att företräda asylsökande
  • att företräda personer i samband med skaderegleringar

Advokatarbetet kräver kunskap om gällande rätt och processföring. För att säkerställa detta vidareutbildar jag mig ständigt.

Advokatarbetet är också ett grovarbete. Alla stenar måste vändas för att tillvarata klientens bästa. Jag gräver utan att vara rädd för om jag råkar stöta mig med någon, vara vem det vara må. En advokat ska vara modig!

Naturligtvis hjälper jag mina klienter att utnyttja rättsskydd och rättshjälp för advokatkostnader så långt det är möjligt.

Jag bedriver huvudsakligen verksamhet i mellersta och norra Norrland med kontor i Umeå, Skellefteå och Boden.