Advokat Ann Bergström AB

                      

Hem Om Byrån Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy
SA-L-1-SVV.gif

Familjerätt

 Vårdnad, Umgänge, Barns Boende,
 Faderskap, God mans ärenden,
 Rättegångsbiträde

Brottmål

 Försvarare, Målsägandebiträde, Särskild   
 företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

 LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

 Asyl och Skyddsbehov, Uppehållstillstånd.

Skaderegleringar

 Personskador

Ann Bergström, advokat

Ann är född 1979 och var färdig med juristutbildningen vid Umeå universitet år 2003. Hon påbörjade arbete på Umeå Advokatbyrå parallellt med juridikstudierna. Efter avslutade studier arbetade Ann en kortare tid som biträdande jurist hos Advokat Lena Isaksson AB och därefter följde tingsnotarietjänst vid Skellefteå tingsrätt 2003-2005. År 2005 återgick Ann som biträdande jurist hos Advokat Lena Isaksson AB och 2008 antogs Ann som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Från och med januari 2010 driver Ann advokat-verksamhet i Advokat Ann Bergström AB i kontorsgemenskap med Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB.

Ann arbetar främst med brottmål, både som offentlig försvarare och målsägandebiträde och asylrätt, hjälper asylsökande vid handläggning av deras ärenden hos Migrationsverket och i domstol. Hon biträder också föräldrar i familjemål- vårdnad, boende, umgänge, samt arbetar med omhändertagandemål- hjälper förälder eller barn i mål om tvångsomhändertagande av barn, LVU, och personer som är föremål för tvångsvård, LVM och LPT. Ann arbetar även med skadereglering och biträder personer som orsakats personskada exempelvis i samband med trafikolycka.

Kontakt
e-post: advokat@annbergstrom.se

tel:         090 - 18 44 44

mobil:   073 - 040 03 00