Advokat Ann Bergström AB

                      

Hem Om Byrån Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy
SA-L-1-SVV.gif

Familjerätt

 Vårdnad, Umgänge, Barns Boende,
 Faderskap, God mans ärenden,
 Rättegångsbiträde

Brottmål

 Försvarare, Målsägandebiträde, Särskild   
 företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

 LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

 Asyl och Skyddsbehov, Uppehållstillstånd.

Skaderegleringar

 Personskador


En advokatbyrå med klientens intresse i fokus

Byrån är specialiserad på den så kallade "Humanjuridiken", d.v.s. människor och människors rättsliga problem.

Byråns specialområden är:

- att företräda en förälder i tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn

- att företräda förälder eller barn i mål om omhändertagande av barn, LVU

- att företräda den enskilde i mål om tvångsomhändertagande för vård, LVM, LPT

- att företräda den som misstänks för brott såsom försvarare

- att företräda brottsoffer såsom målsägandebiträde

- att företräda asylsökande

- att företräda personer i samband med skaderegleringar

Byrån bedriver huvudsakligen verksamhet i mellersta och norra Norrland med kontor i Umeå, Skellefteå och Boden. Byrån samarbetar i kontorsgemenskap med Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB.